บ้านซื้อหรือเช่า ดีกว่า..?

บ้านซื้อหรือเช่า ในแง่ของการวางแผนทางการเงินแล้ว การซื้อบ้านถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เพราะสามารถให้เช่าหรืออาจขายต่อในอนาคตได้ แถมราคาของที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารด้วยซ้ำ สามารถซื้อไว้เก็งกำไรได้ ผิดจากสินทรัพย์อื่นๆ อย่างรถหรือเครื่องจักร ที่ยิ่งกว่าราคายิ่งตก ส่วนใครจะเหมาะกับอยู่อาศัยแบบใดนั้น จำเป็นต้องถามตัวเองให้ดีๆ และศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ

ข้อดีของการซื้อบ้าน

คือ มีต้นทุนในการอยู่อาศัยคงที่ ในขณะที่การเช่าบ้านต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นผู้ที่กู้เงินเพื่อซื้อบ้านยังได้รับการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยจ่ายค่าผ่อนบ้านอีกด้วย ในขณะที่คนเช่าบ้านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ แต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ

 

           ข้อเสียของการซื้อบ้าน 

คือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่เงินดาวน์ก้อนใหญ่และภาระผ่อนชำระบวกดอกเบี้ยที่อาจจะกินเวลา 20-30 ปีขึ้นไป ภาระในการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้านอีกจิปาถะ หากบริหารเงินไม่ดี ขาดส่งธนาคารนานๆ อาจถูกยึดบ้านเพื่อบังคับจำนองได้ ซึ่งถ้าค้างชำระจำนวนหลายงวดติดต่อกัน ดอกเบี้ยบวกเงินต้นก็อาจจะสูงกว่ามูลค่าตลาดของบ้านหลังนั้นได้ ซึ่งพอถึงตอนนั้นผู้กู้อาจจะถูกไล่เบี้ยในทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อมาขายทอดตลาดชำระหนี้เพิ่มเติมอีกก็ได้

           เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

 ระหว่างการซื้อกับการเช่าดูแล้ว คงต้องตัดสินใจแล้วว่า จะเลือกแบบใดดี โดยปัจจัยที่ควรนำมาประกอบการพิจารณาคือ เรื่องของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการซื้อบ้าน ระยะเวลาที่คาดว่าจะอาศัยในบ้านหลังนั้น รวมถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในช่วงเวลานั้นว่าจะเพิ่มขึ้นหรือต่ำลง เช่น ถ้าคาดว่าบ้านจะราคาต่ำลงในอนาคต คุณอาจจะเลื่อนการตัดสินใจซื้อบ้านออกไปจนถึงเวลาที่ได้ผลประโยชน์คุ้มค่า

            ปัจจัยอื่นๆ

ยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน โดยค่าใช้จ่ายจากการเช่าบ้านจะได้แก่ ค่าเช่าในแต่ละเดือน ค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละเดือนที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า ส่วนค่าใช้จ่ายจากการซื้อบ้านจะประกอบไปด้วย ค่างวดผ่อนส่งในแต่ละเดือน ค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายตามสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้ ค่าดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ และควรจะต้องรวมถึงค่าเสียโอกาสในการหาผลประโยชน์ของเงินที่ต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อบ้าน เช่น  เงินดาวน์ ค่าธรรมเนียมสินเชื่อต่างๆ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ภาษี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรถูกหักออกด้วย เมื่อคิดส่วนหักลบแล้ว ต้องคิดในส่วนเพิ่มด้วย นั่นคือส่วนเพิ่มของราคาประเมินบ้านหลังนั้นที่จะเพิ่มในแต่ละปี (ทำโดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินของบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และประเภทเดียวกันในแต่ละปี) หลังจากทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายปีของทั้งสองทางเลือกแล้วทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าก็จะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับ เจ้าของมากกว่า

เหตุผลว่าทำไมเราควร เช่าบ้าน อยู่

ไม่ค่อยอยู่เป็นที่

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีจิตวิญญาณนักเดินทางแบบ Wanderlust ไม่สามารถอยู่ติดที่ได้นานเกินหนึ่งเดือน หรือยังไม่ตัดสินใจปักหลักกับการงานหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง การเช่าบ้านอยู่น่าจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับการเดินทางอัน ‘ไม่คาดฝัน’ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

รายได้ไม่มั่งคง

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน มันยากนักที่จะกล่าวว่ารายได้อันแน่นอนในแต่ละเดือนของคุณนั้นจะยังแน่นอนไปตลอด และมันคงไม่สนุกแน่ๆ ถ้าคุณต้องมีหนี้จากการผ่อนจ่ายอสังหาริมทรัพย์ถาวรในช่วงรายได้ ‘ขาลง’ อันจะนำไปสู่สถานการณ์เครดิตติดลบที่ส่งผลต่อธุรกรรมอื่นๆ ในอนาคตที่จะตามมา

ไม่ชอบดูแลและวุ่นวายกับการตกแต่งซ่อมแซม

อพาร์ทเมนต์หรือที่อยู่อาศัยเช่าอยู่นั้น ส่วนมากมักจะมาพร้อมกับการตกแต่งในระดับที่เหมาะสมจากเจ้าของสถานที่มาแล้วในเบื้องต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมส่วนเสียหายก็จะบวกรวมกับค่าเช่าในแต่ละเดือน คุณจึงไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาที่พร้อมจะระเบิดใส่หน้าโดยไม่จำเป็น

เช่นนั้นแล้ว การเช่าอยู่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่? 

สำหรับผู้เริ่มต้นการทำงาน ยังไม่แน่ใจกับรายได้ที่แน่นอน หรือยังไม่มีภาระอื่นใดนอกจากตัวเอง การเช่าอยู่ดูจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ต้องไม่ลืมว่า เงินค่าเช่าทุกเดือนที่จ่ายไป คือการซื้อเวลา ไม่ใช่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกับการซื้อขาด…


NPR 2021 GROUP Real estate All-in-one online marketing.
Contract us : 043-004655 or 080-008-9096 ( K.Tangnung)
Email : npr2021group@gmail.com

Home is the starting place of love, hope and dreams.”

This quote always true.

So, if you interested to purchasing your first house But you need to make sure that house will fulfill all you need.

Especially environments and price must be reasonable also.

SUBTAWEE HOME is your answer, if you interested a detached house with three-bedroom and 2 bathroom in housing society in near Muang Khonkaen.

This house should be spacious and well-ventilated with modular kitchen.

Good construction , strong and safe foundation structure , It must have space for parking facility.

Choose house that suite to you, Living with good environments and price must be reasonable.


Feel free to contact us for more detail.

NPR 2021 GROUP Real estate All-in-one online marketing.
Contract us : 043-004655 or 080-008-9096 ( K.Tangnung)
Email : npr2021group@gmail.com